ספא ומרחצאות


כניסה+ 45 דק' עיסוי בחמי געש
מחיר מועדון: 169 ₪
כניסה+ 45 דקות עיסוי לחמי טבריה
מחיר מועדון: 169 ₪
ספורטן פ"ת , חיפה והוד השרון
כרטיס כניסה לספורטן
מחיר מועדון: 29 ₪