סיפור המגילה- חיפזון וזהירון

סיפור המגילה- חיפזון וזהירון