סינמה סיטי גלילות - פילוסופיית חיים: דברים שרציתי לומר -זמן אשכול

סינמה סיטי גלילות - פילוסופיית חיים: דברים שרציתי לומר -זמן אשכול