6121 | בלנדר משולב עם מטחנה BL-1197A

6121 | בלנדר משולב עם מטחנה    BL-1197A