סינמה סיטי ירושלים- מסע קולנועי אל ישראל אחרת- זמן אשכול

סינמה סיטי ירושלים- מסע קולנועי אל ישראל אחרת- זמן אשכול