פסטיבל התמר - מרעידים את המדבר

פסטיבל התמר  - מרעידים את המדבר